หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variety หมายถึง แผกๆ แผกๆ

คำศัพท์ variety แปลว่า แผกๆ แผกๆ หมายถึง แผกๆ แผกๆ variety อ่านว่า (ฝะไร-เอะทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 718 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variety (ฝะไร-เอะทิ)

แผกๆ แผกๆ