หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

varied หมายถึง ต่างๆ ไม่คงที่

คำศัพท์ varied แปลว่า ต่างๆ ไม่คงที่ หมายถึง ต่างๆ ไม่คงที่ varied อ่านว่า (แฝ-ริด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 155 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
varied (แฝ-ริด)

ต่างๆ ไม่คงที่