หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

varicose หมายถึง พองโต

คำศัพท์ varicose แปลว่า พองโต หมายถึง พองโต varicose อ่านว่า (แฝ-ริโคซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 124 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
varicose (แฝ-ริโคซ)

พองโต