หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variation หมายถึง ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน

คำศัพท์ variation แปลว่า ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน หมายถึง ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ ไม่เหมือนกัน variation อ่านว่า (แฝริเอ-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 365 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variation (แฝริเอ-ฌัน)

ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ

ไม่เหมือนกัน