หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variant หมายถึง ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน

คำศัพท์ variant แปลว่า ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน หมายถึง ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน variant อ่านว่า (แฝ-เรียนท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 255 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variant (แฝ-เรียนท)

ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป

ทะเลาะกัน