หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variance หมายถึง ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน

คำศัพท์ variance แปลว่า ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน หมายถึง ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป ทะเลาะกัน variance อ่านว่า (แฝ-เรียนซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 259 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variance (แฝ-เรียนซ)

ทางของเพลงที่แปรออกมา เพี้ยนออกไป

ทะเลาะกัน