หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

variably หมายถึง เลื่อนได้ เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ไม่คงที่

คำศัพท์ variably แปลว่า เลื่อนได้ เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ไม่คงที่ หมายถึง เลื่อนได้ เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ไม่คงที่ variably อ่านว่า (แฝ-ลิอับลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
variably (แฝ-ลิอับลิ)

เลื่อนได้ เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ

ไม่คงที่