หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapoury หมายถึง ลม ๆ

คำศัพท์ vapoury แปลว่า ลม ๆ หมายถึง ลม ๆ vapoury อ่านว่า (เฝ-เพอะริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapoury (เฝ-เพอะริ)

ลม ๆ