หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapourize หมายถึง กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ

คำศัพท์ vapourize แปลว่า กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ หมายถึง กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ vapourize อ่านว่า (เฝ-เพอะไรส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapourize (เฝ-เพอะไรส)

กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ