หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapourish หมายถึง ลม ๆ

คำศัพท์ vapourish แปลว่า ลม ๆ หมายถึง ลม ๆ vapourish อ่านว่า (เฝ-เพอะริฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapourish (เฝ-เพอะริฌ)

ลม ๆ