หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapour หมายถึง ไอน้ำ

คำศัพท์ vapour แปลว่า ไอน้ำ หมายถึง ไอน้ำ vapour อ่านว่า (เฝ-เพอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 416 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapour (เฝ-เพอะ)

ไอน้ำ