หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaporizer หมายถึง เครื่องฉีด

คำศัพท์ vaporizer แปลว่า เครื่องฉีด หมายถึง เครื่องฉีด vaporizer อ่านว่า (เฝ-เพอะไรเสอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 173 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaporizer (เฝ-เพอะไรเสอะ)

เครื่องฉีด