หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaporize หมายถึง กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ

คำศัพท์ vaporize แปลว่า กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ หมายถึง กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ vaporize อ่านว่า (เฝ-เพอะไรส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaporize (เฝ-เพอะไรส)

กลายเป็นไอทำให้เป็นไอ