หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaporish หมายถึง ลม ๆ

คำศัพท์ vaporish แปลว่า ลม ๆ หมายถึง ลม ๆ vaporish อ่านว่า (เฝ-เพอะริฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaporish (เฝ-เพอะริฌ)

ลม ๆ