หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapidness หมายถึง เฉื่อย

คำศัพท์ vapidness แปลว่า เฉื่อย หมายถึง เฉื่อย vapidness อ่านว่า (แฝพ-อิดเน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapidness (แฝพ-อิดเน็ซ)

เฉื่อย