หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapidly หมายถึง เฉื่อย

คำศัพท์ vapidly แปลว่า เฉื่อย หมายถึง เฉื่อย vapidly อ่านว่า (แฝพ-อิดลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapidly (แฝพ-อิดลิ)

เฉื่อย