หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vapid หมายถึง เฉื่อย

คำศัพท์ vapid แปลว่า เฉื่อย หมายถึง เฉื่อย vapid อ่านว่า (แฝพ-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 342 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vapid (แฝพ-อิด)

เฉื่อย