หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vantage หมายถึง ความเป็นต่อ

คำศัพท์ vantage แปลว่า ความเป็นต่อ หมายถึง ความเป็นต่อ vantage อ่านว่า (ฝาน-ทิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 184 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vantage (ฝาน-ทิจ)

ความเป็นต่อ