หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanquished หมายถึง พ่ายแพ้

คำศัพท์ vanquished แปลว่า พ่ายแพ้ หมายถึง พ่ายแพ้ vanquished อ่านว่า (แฝง-ควิฌท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanquished (แฝง-ควิฌท)

พ่ายแพ้