หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanquish หมายถึง ได้ชัยชนะ

คำศัพท์ vanquish แปลว่า ได้ชัยชนะ หมายถึง ได้ชัยชนะ vanquish อ่านว่า (แฝง-ควิฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 256 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanquish (แฝง-ควิฌ)

ได้ชัยชนะ