หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanity bag หมายถึง กระเป๋าบรรจุหวี กระจกของผู้หญิง

คำศัพท์ vanity bag แปลว่า กระเป๋าบรรจุหวี กระจกของผู้หญิง หมายถึง กระเป๋าบรรจุหวี กระจกของผู้หญิง vanity bag อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanity bag

กระเป๋าบรรจุหวี กระจกของผู้หญิง