หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanish หมายถึง หายไป

คำศัพท์ vanish แปลว่า หายไป หมายถึง หายไป vanish อ่านว่า (แฝน-อิฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 204 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanish (แฝน-อิฌ)

หายไป