หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanilla หมายถึง น้ำเชื้อกลิ่นดอกฝะนีล-ละ

คำศัพท์ vanilla แปลว่า น้ำเชื้อกลิ่นดอกฝะนีล-ละ หมายถึง น้ำเชื้อกลิ่นดอกฝะนีล-ละ vanilla อ่านว่า (ฝะนีล-ละ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 169 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanilla (ฝะนีล-ละ)

น้ำเชื้อกลิ่นดอกฝะนีล-ละ