หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanguard หมายถึง กองนำ

คำศัพท์ vanguard แปลว่า กองนำ หมายถึง กองนำ vanguard อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 148 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanguard

กองนำ