หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vane หมายถึง แพน ใบขนนก โลหะที่ตั้งขึ้นบนเสาเพื่อแสดงทางลม

คำศัพท์ vane แปลว่า แพน ใบขนนก โลหะที่ตั้งขึ้นบนเสาเพื่อแสดงทางลม หมายถึง แพน ใบขนนก โลหะที่ตั้งขึ้นบนเสาเพื่อแสดงทางลม vane อ่านว่า (เฝน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 477 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vane (เฝน)

แพน ใบขนนก

โลหะที่ตั้งขึ้นบนเสาเพื่อแสดงทางลม