หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vandal หมายถึง พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี

คำศัพท์ vandal แปลว่า พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี หมายถึง พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี vandal อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vandal

พวก แฝล-แด็ล บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี

บุคคลป่าเถื่อนที่ทำลายของดี