หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vanadium หมายถึง ธาตุ ฝะเน-เดียม

คำศัพท์ vanadium แปลว่า ธาตุ ฝะเน-เดียม หมายถึง ธาตุ ฝะเน-เดียม vanadium อ่านว่า (ฝะเน-เดียม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vanadium (ฝะเน-เดียม)

ธาตุ ฝะเน-เดียม