หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vampire หมายถึง เวตาล ค้างคาวแฝม-ไพร มนุษย์ที่สูบเลือดคนอื่น

คำศัพท์ vampire แปลว่า เวตาล ค้างคาวแฝม-ไพร มนุษย์ที่สูบเลือดคนอื่น หมายถึง เวตาล ค้างคาวแฝม-ไพร มนุษย์ที่สูบเลือดคนอื่น vampire อ่านว่า (แฝม-ไพร)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 201 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vampire (แฝม-ไพร)

เวตาล ค้างคาวแฝม-ไพร

มนุษย์ที่สูบเลือดคนอื่น