หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vamp หมายถึง หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย

คำศัพท์ vamp แปลว่า หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย หมายถึง หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊ ยั่วยวน ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย vamp อ่านว่า (แฝ็มพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 687 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vamp (แฝ็มพ)

หนังสำหรับปะรองเท้า โป๊

ยั่วยวน

ผู้หญิงที่ชอบเกี้ยวผู้ชาย