หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valve หมายถึง งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย

คำศัพท์ valve แปลว่า งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย หมายถึง งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย valve อ่านว่า (แฝ็ลฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 503 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valve (แฝ็ลฝ)

งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล

ฝาหอย