หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valueless หมายถึง ไม่มีค่า

คำศัพท์ valueless แปลว่า ไม่มีค่า หมายถึง ไม่มีค่า valueless อ่านว่า (แฝล-ยุเล็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valueless (แฝล-ยุเล็ซ)

ไม่มีค่า