หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

value หมายถึง พอใจ ค่า พอใจ ค่า

คำศัพท์ value แปลว่า พอใจ ค่า พอใจ ค่า หมายถึง พอใจ ค่า พอใจ ค่า value อ่านว่า (แฝล-ยู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 638 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
value (แฝล-ยู)

พอใจ ค่า

พอใจ

ค่า