หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valuate หมายถึง พอใจ ค่า

คำศัพท์ valuate แปลว่า พอใจ ค่า หมายถึง พอใจ ค่า valuate อ่านว่า (แฝล-ยุเอท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valuate (แฝล-ยุเอท)

พอใจ ค่า