หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valour หมายถึง ความกล้าหาญ

คำศัพท์ valour แปลว่า ความกล้าหาญ หมายถึง ความกล้าหาญ valour อ่านว่า (แฝล-เลอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 174 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valour (แฝล-เลอะ)

ความกล้าหาญ