หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valorous หมายถึง ความกล้าหาญ

คำศัพท์ valorous แปลว่า ความกล้าหาญ หมายถึง ความกล้าหาญ valorous อ่านว่า (แฝล-เออะรัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 223 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valorous (แฝล-เออะรัซ)

ความกล้าหาญ