หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valor หมายถึง ความกล้าหาญ

คำศัพท์ valor แปลว่า ความกล้าหาญ หมายถึง ความกล้าหาญ valor อ่านว่า (แฝล-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 524 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valor (แฝล-เออะ)

ความกล้าหาญ