หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valise หมายถึง กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก

คำศัพท์ valise แปลว่า กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก หมายถึง กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก valise อ่านว่า (ฝะลีส-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 135 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valise (ฝะลีส-)

กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก