หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

validly หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล

คำศัพท์ validly แปลว่า ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล validly อ่านว่า (แฝล-อิดลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
validly (แฝล-อิดลิ)

ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล