หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

validate หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล

คำศัพท์ validate แปลว่า ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล หมายถึง ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล validate อ่านว่า (แฝล-อิเดท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
validate (แฝล-อิเดท)

ทำให้ถูกกฎหมาย มีเหตุผล