หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valiantly หมายถึง กล้าหาญ

คำศัพท์ valiantly แปลว่า กล้าหาญ หมายถึง กล้าหาญ valiantly อ่านว่า (แฝล-แย็นทลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valiantly (แฝล-แย็นทลิ)

กล้าหาญ