หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valiant หมายถึง กล้าหาญ

คำศัพท์ valiant แปลว่า กล้าหาญ หมายถึง กล้าหาญ valiant อ่านว่า (แฝล-แย็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 286 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valiant (แฝล-แย็นท)

กล้าหาญ