หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valet หมายถึง รับใช้

คำศัพท์ valet แปลว่า รับใช้ หมายถึง รับใช้ valet อ่านว่า (แฝล-เอ็ท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 364 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valet (แฝล-เอ็ท)

รับใช้