หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valency หมายถึง จำนวนประกอบ

คำศัพท์ valency แปลว่า จำนวนประกอบ หมายถึง จำนวนประกอบ valency อ่านว่า (เฝ-เล็นซิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 144 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valency (เฝ-เล็นซิ)

จำนวนประกอบ