หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valence หมายถึง จำนวนประกอบ

คำศัพท์ valence แปลว่า จำนวนประกอบ หมายถึง จำนวนประกอบ valence อ่านว่า (เฝ-เล็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valence (เฝ-เล็นซ)

จำนวนประกอบ