หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vale หมายถึง หุบเขา

คำศัพท์ vale แปลว่า หุบเขา หมายถึง หุบเขา vale อ่านว่า (เฝล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 503 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vale (เฝล)

หุบเขา