หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

valance หมายถึง ผ้ายกดอกหุ้มเก้าอี้ ระบายเตียง กะบัง

คำศัพท์ valance แปลว่า ผ้ายกดอกหุ้มเก้าอี้ ระบายเตียง กะบัง หมายถึง ผ้ายกดอกหุ้มเก้าอี้ ระบายเตียง กะบัง valance อ่านว่า (แฝล-แอ็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 183 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valance (แฝล-แอ็นซ)

ผ้ายกดอกหุ้มเก้าอี้ ระบายเตียง

กะบัง