หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vagueness หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว

คำศัพท์ vagueness แปลว่า หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว vagueness อ่านว่า (เฝก-เน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vagueness (เฝก-เน็ซ)

หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่

เคลือบคลุม

สลัว