หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vaguely หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว

คำศัพท์ vaguely แปลว่า หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว vaguely อ่านว่า (เฝก-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 191 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vaguely (เฝก-ลิ)

หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่

เคลือบคลุม

สลัว