หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vague หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว

คำศัพท์ vague แปลว่า หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว vague อ่านว่า (เฝก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 617 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vague (เฝก)

หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่

เคลือบคลุม

สลัว