หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vagrant หมายถึง ระเหระหน

คำศัพท์ vagrant แปลว่า ระเหระหน หมายถึง ระเหระหน vagrant อ่านว่า (เฝ-กแร็นท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 208 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vagrant (เฝ-กแร็นท)

ระเหระหน